Mabuhay!

IMG-20120613-00315

Maraming salamat sa ating tinatamasang kalayaan!
Maraming salamat sa inyong katapangan, kagalang-galang naming mga bayani.
Ang aking panata ay ang maging mabuting mamamayan.
Sukli sa inyong kabayanihan!

P.S. : Had to use last year’s picture. Have not gone out yet to look for a nice Philippine Flag scene for this post.

Advertisements